Bild: RÅformat och Kanozi Arkitekter

Nu byggs Natrium vid Göteborgs universitet

2020-03-12

I februari gick startskottet för den nya byggnaden som ska samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget i Göteborg. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Akademiska Hus och Skanska. COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av Natrium, som den nya byggnaden heter och som kommer att stå klar 2023.

Akademiska Hus bygger en helt ny byggnad som ska samla stora delar av Naturvetenskapliga fakulteten på samma plats, i direkt anslutning till Sahlgrenska akademin och Medicinarelängan. Utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 m2 av den befintliga Medicinarelängan.

Natrium ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras efter framtida behov.

Bild: RÅformat och Kanozi Arkitekter

COWI har arbetat i projektet sedan 2017 och ansvarar för konstruktionen av byggnaden.

– Det här är ett spännande projekt. Byggnaden är unik med varierande forskningsverksamhet, som ofta ställer helt olika krav på byggnaden. Eftersom vi inte vet vad som kommer forskas om i framtiden är det även stort fokus på flexibilitet. Det har ställt extra krav på att de konstruktionslösningar vi tar fram inte begränsar en framtida ombyggnad. Även höga miljökrav och fokus på låg miljöpåverkan har medfört byggtekniska lösningar där vi optimerat användningen av material och resurser, säger Pontus Nilsson, projektledare på COWI.

Natrium planeras att stå klar 2023.

Bild: RÅformat och Kanozi Arkitekter

Fakta

Fastighetsägare:
Akademiska Hus

Totalentreprenör:
Skanska

Arkitekt:
Kanozi Arkitekter

Hyresgäst:
Göteborgs universitet

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64