COWI förvärvar Projektbyrån

Nu stärker COWI sin position på Stockholmsmarknaden och förvärvar projektledningskonsulten Projektbyrån Stockholm AB. Ett förvärv helt i linje med bolagets tillväxtstrategi.

– För COWI ligger förvärvet helt i linje med vår strävan att stärka vår position i Sverige och framförallt i Stockholm. Vi och Projektbyrån är också helt överens om hur väl våra verksamheter passar ihop och vilka synergier ett sammangående får, säger COWI Sveriges vd Pär Hammarberg.

Förvärvet träder i kraft 28 april 2017 då Projektbyrån Stockholm AB går in som helägt dotterbolag i COWI AB.

– Vi delägare är mycket glada över att vi hittat en köpare som gör det möjligt för oss att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten inom projektledning och våra strategier stämmer väldigt väl överens med COWIs, säger Projektbyråns vd Jonas Hellström.

Stockholm är en av COWIs viktigaste tillväxtmarknader och företaget har nästan fördubblat sin verksamhet i huvudstaden under den senaste treårsperioden. COWI är involverade i flera av de pågående stadsutvecklingsprojekten och vann nyligen ett stort uppdrag i Östlig förbindelse.

Projektledning är ingen ny kompetens för COWI, men förvärvet innebär en kraftig förstärkning på den viktiga Stockholmsmarknaden och en komplettering av tjänste- och projektportföljen, inte minst när det gäller construction management (CM) som kompletterar COWIs styrka inom EPCM på industrisidan.

– Vi ser fram emot att få börja samarbeta med våra nya kollegor och fortsätta växa och utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Pär Hammarberg.

Publicerad: 2017-03-24

Fakta: Projektbyrån Stockholm AB

Projektbyrån grundades 1993 och är ett ledande företag inom projekt- och byggledningstjänster. Företaget sysselsätter idag drygt 110 konsulter främst i Stockholm och Uppsala och har en omsättning på ca 140 Mkr per år.

Projektbyråns affärsidé är att erbjuda marknadens bästa projekt- och byggledning oavsett projektets komplexitet, storlek eller genomförandeform. Företaget erbjuder tjänster inom både traditionell projekt- och byggledning samt inom Construction Management (CM). Uppdragen omfattar både ny- och ombyggnadsprojekt och avser främst handel, kontor, bostäder, sjukhus, skolor, äldreboenden, kulturbyggnader, simhallar och sporthallar.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295