Studenter går direkt från sommarjobb till fasta anställningar

2017-08-25

Studenterna som har jobbat på COWI den här sommaren har ägnat 30 procent av sin arbetstid åt innovationsprojekt. Tre av studenterna har redan börjat jobba på företaget.

Under åtta veckor har 18 studenter fått prova på livet som teknikkonsulter inom COWIs sommarjobbsprogram, COWI Try.

Utöver praktiska planeringserfarenheter inom olika projekt ägnade studenterna sin tid åt att utveckla koncept för hur VR, sakernas internet, stordata och Microsofts eget samarbetsverktyg Surface Hub kan förbättra kvaliteten i framtidens lösningar.

– Branschen genomgår en stor omvandling. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen utmanar de traditionella arbetsprocesserna och affärsmodellerna. Det är viktigt att börja arbeta utifrån de här förutsättningarna redan i början av karriären, säger Terje Bygland Nikolaisen, Managing Director för COWI.

En egen matris för stordata

Under sommaren delades studenterna in i tre grupper som fick i uppdrag att komma på och utveckla en innovativ idé inom områdena VR, sakernas internet, stordata och Surface Hub.

– Vi började bokstavligen med ett tomt papper. Ingen av oss visste särskilt mycket om sakernas internet och stordata sedan tidigare, så vi började med att läsa på och göra analyser. Sedan utvecklade vi en egen matris för att identifiera områden som kan vara lämpliga för COWI för att skapa innovationer inom sakernas internet och stordata, säger Ingrid Elise Johansen från ett av innovationsteamen inom COWI Try.

2020 förväntas ungefär 50 miljarder enheter vara anslutna till internet. Det kan handla om allt från trafikljus, hissar, trafiksystem och vattenledningar till bilar och produktionsanläggningar, som utrustas med sensorer som kommunicerar med system som kontinuerligt analyserar, rapporterar och "åtgärdar" baserat på tidigare data och realtidsdata.

– Vi tror att det finns väldigt stor potential för sensorer och stordata, framför allt vad gäller automatisering inom exempelvis tillverkningsindustrin. Om vi använder den här tekniken på ett smart sätt kan vi hitta eventuella fel tidigare, kanske till och med innan de uppstår, och optimera processer och energiförbrukning, säger Ingrid Elise Johansen.

Tre sommarjobbare har redan anställts

Terje Bygland Nikolaisen är imponerad av studenternas resultat.

– De har en intuitiv förståelse för vilken potential som finns i tekniken, och de har också visat att de verkligen förstår den bransch som de kommer att jobba i. Genom det här innovationsprojektet har de hjälpt oss att hitta ett antal möjligheter som kommer att förbättra våra processer och skapa värde för våra kunder i framtiden, säger Bygland Nikolaisen.

COWI har redan anställt tre av sommarjobbarna. En student kommer att fortsätta jobba med sin masterexamen på COWI, och en annan jobbar med en kandidatuppsats.

Om COWI Try

Sommarjobbsprogrammet COWI Try inleddes den 27 juni på COWIs huvudkontor i Lyngby. Studenterna kom från vitt skilda områden: allt från högenergifysik, vatten och avfall och värmeenergi till BIM, byggkonstruktion och juridik.

Goda samarbeten mellan olika områden och över gränserna är en av COWIs styrkor. Fram tills i år har COWI Try endast funnits i Norge. I år utökades programmet för första gången till det globala huvudkontoret i Danmark.

Studenterna delades upp på sju olika kontor: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Trondheim, Lyngby, Ålborg och Århus.

Kontakta oss

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057