Ny transportkorridor stärker Stockholms ekonomi

2017-03-28

Stockholm fortsätter att växa, och därmed ökar kraven på bättre framkomlighet. COWI har vunnit ett kontrakt för att utvärdera och detaljplanera en tunnel för både väg- och kollektivtrafik.


Trafikverket har tagit initiativ till tunnelprojektet "Östlig förbindelse" för att öka framkomligheten och minska sårbarheten i transportsystemet i Stockholmsregionen.

Den svenska huvudstaden är en av de snabbast växande städerna i Europa, och här finns utmaningar som snabbt stigande bostadspriser och trängsel i trafiken. Under rusningstrafik beräknar man att varje förare blir 33 minuter försenad per timmes restid. Östlig förbindelse knyter samman Södra länken i Sickla med Norra länken i Värtan, och blir alltså den sista pusselbiten i ringleden runt Stockholm.

Det finns två möjliga alternativ: en nedsänkt tunnel eller en bergtunnel. COWI är världsledande inom tunnlar och valdes därför ut som underkonsult för detaljplaneringen av den nya förbindelsen. Det första steget i projektet blir att utvärdera de två alternativen för att ta reda på vilket som är mest lämpligt. COWI ska också utvärdera vilka olika typer av kollektivtrafik som kan ledas genom tunneln, till exempel spårväg eller bussar.

– Vi är stolta över att få vara en del av det här viktiga projektet. Målet är att sätta fart på den ekonomiska utvecklingen i regionen och att främja bostadsbyggandet för att minska trycket på fastighetsmarknaden i Stockholmsområdet, säger Torbjörn Spetz, Senior Vice President för COWI Infrastructure Management.

Världsrekord för tunnlar

Förra året vann COWI det stora kontraktet för detaljplanering av Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. COWI har också arbetat med flera andra tunnelprojekt i Sverige, bland annat Marieholmstunneln i Göteborg och Söderströmstunneln i Stockholm.

Teamet kommer också att kunna dra nytta av COWIs omfattande globala erfarenheter av sänktunnlar, inklusive världsrekordtunneln mellan Hong Kong och China och tunnlar i Bosporen i Turkiet och Thessaloniki i Grekland.

– Våra erfarna tunnelexperter ser verkligen fram emot att inleda samarbetet med huvudentreprenören WSP, säger Torbjörn Spetz.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Stockholm, Sverige

PERIOD:
2017-2021

KUND:
Trafikverket 200 miljoner euro har avsatts för förstudie och detaljplanering av Östlig förbindelse

Huvudentreprenör:

WSP|Parsons Brinckerhoff Engineering

FAKTA:

  • Projektet innefattar flera faser: från plats- och trafikstudier, motorvägs- och järnvägsplanering till projektdokumentation och byggarbetsledning.
  • COWI kommer att bistå med rådgivning om bland annat hydrologi, geoteknik och byggarbetet, och bära en del av ansvaret för miljökonsekvensbeskrivningen.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018