Världens längsta förbindelse över vatten invigs

2018-11-06

Den nya förbindelsen Hongkong-Zhuhai-Macau består bland annat av världens längsta nedsänkta vägtunnel. Den designades för kinesiska underleverantörer med en innovativ struktur av vattentät betong som utvecklats av COWIs tunnelexperter.

Den 55 kilometer långa bron Hongkong-Zhuhai-Macau öppnade officiellt för trafik den här veckan. Länken binder samman Hongkong med Macau och Zhuhai på kinesiska fastlandet med hjälp av tre snedkabelbroar och en undervattenstunnel mellan två konstgjorda öar.

Det här enorma projektet minskar restiden från Hongkong till Zhuhai och Macau från 4 timmar till bara 45 minuter, och stärker samtidigt handel, ekonomi, logistik och turism i hela regionen.

Den 5,6 kilometer långa tunneln är världens längsta nedsänkta vägtunnel. Den består av två borrade rör med tre körfält i vardera riktningen och en servicegång i mitten.

Det djupaste fundamentet ligger hela 44 meter under havsytan. Över 30 tunnelelement konstruerades och monterades, vart och ett med mått på upp till 180 m x 38 m x 11 m och en vikt på 72 000 ton. 

Designmetoden liknar den som använts i Öresundstunneln mellan Danmark och Sverige och Busan-Geoje-tunneln i Sydkorea.

Tommy Olsen, Project Director på COWI och Design Manager för projektet säger:

– Det här projektet är mycket viktigt för att stärka regionens ekonomiska utveckling och förbättra kommunikationerna. Dessutom är det ett viktigt projekt för våra specialister på nedsänkta tunnlar. Projektet har gjort det möjligt för oss att utveckla nya och bättre metoder för att designa fundament, inte bara för Hongkong–Zhuhai–Macautunneln utan också för framtida nedsänkta tunnlar.

På grund av begränsad budget för byggkostnader och de komplexa geotekniska förhållandena i området utformades tunnelelementen med en vattentät betongstruktur (som tidigare använts i Europa) för att göra tunneln hållbar och ge lång livslängd.

– Vi ser fram emot att ta med oss våra erfarenheter från den här unika platsen och vår expertkunskap på långa nedsänkta tunnlar till några av världens mest komplexa underjordsprojekt under de kommande åren, säger Tommy Olsen.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Kina

PERIOD:
2010 - 2018

KUND:
Ett joint-venture-samarbete som leds av China Communication Construction Company (CCCC)

COWIS TJÄNSTER:
I ett joint-venture-samarbete med HDPI och STEDI under projektets utvecklingsfas:

  • Förstudie
  • Preliminär design av tunneln

I ett joint-venture-samarbete med CCCC, HDPI och STEDI under anbuds- och detaljplaneringsfasen:

  • Teknisk support före anbudsfasen
  • Delar av detaljplaneringen

Kontakta oss

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017