Om Birgit Farstad Larsen

TYP AV STYRELSELEDAMOT:
Styrelseledamot

FÖDELSEÅR:
1974

NATIONALITET:
Norsk

UTBILDNING:

 • M.Sc. i bygg- och miljöteknik från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), 1999
 • Scandinavian International Management Institute (CBS-SIMI Executive). Managing the Service Delivery System (MSDS), Copenhagen Business School, 2011
 • Har genomgått flera ledarskapsutvecklingsprogram på COWI och externt.

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN:
2019

LEDANDE BEFATTNINGAR:
Senior Vice President, Byggnader, COWI AS (Norge)

YRKESKVALIFIKATIONER:

 • Ekonomi och riskhantering
 • Affärsutveckling och projektledning
 • Strategiutveckling och implementering
 • Interkulturell förståelse från globala projekt
 • Erfarenhet av ledande befattningar i konsultföretag i Norden
 • CRM, inklusive försäljning, marknadsföring och varumärkesarbete
 • HR-frågor i kunskapsbaserade företag
 • Förstklassiga resultat i tjänsteföretag
 • Erfarenhet av innovation

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?:
Nej