om jasper kyndi

TYP AV STYRELSELEDAMOT:

Styrelsemedlem

FÖDELSEÅR:

1971

NATIONALITET:

Dansk

UTBILDNING:

 • Ledning av professionella serviceföretag. Harvard Business School. 2018
 • Ledarskapsprogram. Colombia University, NY, USA. 2014
 • MBA. Herriot Watt University/Edinburg Business School, Skottland. 2004-2009
 • Master of Science Internationell planering. Aalborgs universitet. 1992-1998

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN:

2020

LEDANDE BEFATTNINGAR:

Senior Business Development Director, COWI A/S (Denmark)

YRKESKVALIFIKATIONER:

 • Affärsutveckling och projektledning
 • Kundrelationshantering inklusive försäljning, marknadsföring och varumärke
 • Strategiutveckling och implementering
 • Tvärkulturell förståelse från att arbeta med projekt globalt
 • Erfarenhet från ledande befattningshavare från nordiska konsultföretag
 • Personalhantering i kunskapsbaserade företag
 • Operationell spetskompetens i serviceföretag
 • Erfarenhet av innovation och digitalisering

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Nej