Sophus Hjort

Sophus-Hjort

Sophus Hjort är medarbetarrepresentant.

TYP AV STYRELSELEDAMOT

Medarbetarrepresentant

FÖDELSEÅR

1967

NATIONALITET

Dansk

UTBILDNING

Civilingenjör

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN

2014

LEDANDE BEFATTNINGAR

Chief Project Manager (Transportinfrastruktur) på COWI A/S

YRKESKVALIFIKATIONER

  • CRM
  • HR-frågor i kunskapsbaserade företag
  • Erfarenhet av förvärv eller samarbeten
  • Affärsutveckling.

SPECIALKOMPETENS FÖR MEDARBETARREPRESENTANTER, ENLIGT GODKÄND KOMPETENSPROFIL

  • Erfarenhet av och bred kunskap om hur företaget fungerar och hur läget är bland medarbetarna
  • Förmåga att balansera personal- och affärsperspektiv
  • Förmåga att ge råd om lämpliga kommunikationsformer
  • Mångfald i fråga om affärserfarenhet, geografisk erfarenhet och kön.

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Nej