världens längsta flytbro över Bjørnafjorden

Broar Lösningar

När en färjefri E39 skulle byggas arbetade statens vägverk i Norge med att hitta lösningar för färjefria förbindelser över fjordarna

längs den 1 100 kilometer långa kuststräckan mellan Kristiansand och Trondheim.
Kombinationen av vattendjup på upp till 550 meter och en total brolängd på cirka 5 kilometer gör konventionella brotyper omöjliga att använda. När man ska göra en vägförbindelse över en så bred och djup fjord är det bara flytbroar och nedsänkta rörbroar som gäller. COWI ledde en av de tre arbetsgrupper som projekterade brolösningar över den fem kilometer breda Bjørnafjorden.

Arbetsgruppen jobbade med att projektera två olika flytbrokoncept. Det ena alternativet är en sidoförankrad rak bro. Förankringarna förs ned till havsbotten ned till 550 meters djup. Det andra alternativet är en ändförankrad välvd bro. Olika alternativ för en högbro över farleden beaktades också. Den rekommenderade lösningen för såväl en sidoförankrad som en ändförankrad bro är en snedkabelbro med torn, och tornet placeras på Svarvahelleholmen i söder. Spannet på snedkabelbron blir närmare 500 meter och är därmed ett av världens längsta spann för denna typ av bro.

Arbetsgruppen har genomfört en rad tekniska analyser som kräver spetskompetens inom marina operationer, hydrodynamik, vinddynamik, konstruktionsteknik, riskanalyser och reaktion vid kollision med fartyg.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Bjørnafjorden, Norge

PERIOD
2014-2017

KUND
Statens Vegvesen

TJÄNSTER

  • Broar
  • Marina operationer
  • Hydrodynamik
  • Vinddynamik
  • Konstruktionsteknik
  • Riskanalyser

Kontakta oss

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN