bredare väg minskar trafikproblemen

Helsingørmotorvejen, M14, är en mycket hårt trafikerad pendlingsväg. Transportmyndigheterna beslutade därför att bredda den hårdast belastade delen av vägen från fyra till sex filer, för att lindra den värsta trängseln.

Motorvägen kunde inte stängas av under projektet. COWIs omfattande tekniska kunskaper och gedigna förståelse för de lokala förutsättningarna bidrog till att minimera trafikproblemen under byggfasen, så att projektet kunde slutföras i tid och inom budget.

Den nya, bredare motorvägen har minskat trängseln och förbättrat trafikflödet för över 50 000 pendlare.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Norra Själland, Danmark

PERIOD
20102016

KUND
Vejdirektoratet, Danmark

TJÄNSTER

  • Preliminär design och detaljplanering
  • Geotekniska och miljömässiga studier
  • Beredning av material för markförvärv och expropriation
  • Flygundersökning och flygfotografering
  • Lantmäteriuppgifter, miljö- och bullerstudier
  • Planering av omlokalisering av infrastrukturnätverk
  • Trafikomledningar under byggfasen
  • Byggscheman och logistik
  • Stöd och uppföljning vid upphandling

Kontakta oss

Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402706

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN