Ett nav för hela Köpenhamnsområdet

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST

Stationen Køge Nord kommer att bli ett viktigt trafiknav för hela Köpenhamnsområdet. Det är en unik knutpunkt för höghastighetståg, lokaltåg och motorvägar. Projektet innefattar en 225 meter lång bro för fotgängare, en station, en infartsparkering och en visionsmodell för hur alla de här delarna ska integreras i landskapet.

Bron blir en ny entré till Köpenhamn för de 90 000 personer som dagligen passerar genom området, och en viktig del av pendlingsresan för de 8 000 resenärer som förväntas passera Køge Nord varje dag.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
20142018

KUND
Banedanmark,
Køge kommun
DSB Properties

TJÄNSTER

  • Detaljplanering

Läs mer om Køge Nord

 

Kontakta oss

Jens Thorup Laursen
Head of Section
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 56402907

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN