en av världens längsta snedkabelbroar

Öresundsbron är en av världens största snedkabelbroar för en kombination av motor- och järnvägstrafik. Den utgör en internationellt viktig förbindelselänk mellan Sverige och Danmark och är mycket viktig för tillväxten i Öresundsregionen.

Bron har ett huvudspann på 490 meter och två sidospann på 160 respektive 141 meter på ömse sidor om huvudspannet. Höjden över havet är 57 meter. Påfartsbroarna mot Danmark och Sverige är 3 739 respektive 3 013 meter långa.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
19942000

KUND
Sundlink HB

TJÄNSTER

  • Anbudsunderlag
  • Grundläggande konstruktion
  • Detaljplanering
  • Allmän arbetsledning
  • Drift och underhåll

Kontakta oss

Henrik Andersen
Senior Business Development Director
Transportation , Denmark

Tel: +45 56402789

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN