STRATEGI FÖR ETT FÖRNYBART OCH HÅLLBART OSLO

Foto: Claus Knuth
Miljö Lösningar

Oslo kommun har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och vill sätta tydliga mål för vägen mot ett fossilfritt samhälle. Ambitionen 2014 var att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent före 2030 jämfört med 1991 års nivå, och att Oslo ska vara fossilfritt före 2050.

COWI hjälpte Oslo kommun med att utarbeta ett fackmässigt underlag och ett förslag till klimat- och energistrategi för staden. Projektet skulle ge underlag till en övergång till ett förnybart och hållbart samhälle, ett steg närmare det gröna skiftet.

Projektet omfattade ett faktaunderlag för sektorerna transport, bygg, resursanvändning, energi och distribution, för att utifrån detta bidra till utformningen av strategin. I strategin kartlades vilka åtgärder som skulle ha störst positiv effekt för klimat och miljö på kort sikt (förväntad effekt inom 2–7 år), mellanlång sikt (förväntad effekt inom 7–20 år) och lång sikt (förväntad effekt inom 20–40 år).

I arbetet med strategin deltog cirka 40 kommunala, statliga och privata företag och en serie möten och seminarer genomfördes.

Efter genomfört projekt har ett nytt byråd skärpt ambitionerna. I ett tilläggsförslag vill man halvera utsläppen av växthusgaser redan före 2020 och uppnå 95 % minskning före 2030.
Oslo utsågs 2017 till Europas miljöhuvudstad av EU.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Oslo

PERIOD
2014

KUND
Byrådsavdelingen Miljø og samferdsel, Oslo kommune

TJÄNSTER

  • Strategisk miljörådgivning

Kontakta oss

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste

Tel: +4797523018

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN