Ny framtidssäkrad stadsdel i hjärtat av Köpenhamn

Posten är ett av de senaste årens största stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn. Visionen är att omvandla en före detta postsorteringscentral till ett grönt, attraktivt och dynamiskt stadsrum i hjärtat av den danska huvudstaden.

Här planeras 6 000 arbetsplatser och 500 bostäder, och man räknar med över 20 000 besökare per dag. I området placeras bland annat en ny kontorsbyggnad för Danske Bank, ett fleranvändarhus och fem runda, arkitektritade torn med lägenheter. Byggnaderna uppförs på en sockel i fyra våningar som inrymmer teknikrum, lagerutrymmen och ett vattentätt parkeringsgarage. Därmed säkras byggnaderna mot de översvämningar som klimatförändringarna kan föra med sig.

Målet för kontorsbyggnaden är hållbarhetscertifieringen LEED Gold version 4, vilket innebär stränga krav på energianvändning, vattenhantering, byggprocess och material. Därmed säkerställs en robust och framtidssäkrad byggnad där man optimerar såväl energianvändningen som underhållsarbetet.

I byggnaden planeras bland annat ett öppet kontorslandskap för 350 medarbetare, vilket ställer stora krav på akustiken. För att hitta bästa möjliga lösning testades akustikegenskaperna hos flera olika typer av innertak i en virtual reality-modell. På så sätt kunde kunden fatta välgrundade beslut om taktyper och -material.

Eftersom Posten ligger precis intill Hovedbanegården ställs dessutom stora krav på säkerhet och logistik för att minimera bullret – och vibrationerna från tågtrafiken.

COWI ansvarar för all projektering som rivning, betongundersökningar, grundvattenhantering, konstruktioner, installationer, energi och inomhusklimat, akustik, brandsäkerhetsrådgivning, bansäkerhet och skyfallssäkring.

PROJEKTINFORMATION

PLACERING:
Köpenhamn, Danmark

PERIOD
20152024

KUND
Project Nord P/S

COWIs TJÄNSTER:

 • Miljökonsekvensbedömning
 • Skanning och modellering av befintliga förhållanden
 • Rivning av befintliga terminalbyggnader
 • Schaktning
 • Grundvatten
 • Projektering av nytt parkeringsgarage och teknikfaciliteter
 • Nya kontor och höghus med bostäder, inklusive konstruktioner samt mekaniska och elektriska installationer
 • Brandsäkring
 • Energilösningar
 • Akustik
 • Vindsimuleringar
 • LEED-planering
 • Certifiering

Kontakta oss

Kim Bundgaard
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56402629

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN